พังงาปชช.แห่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

95

พังงาประชาชนแห่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ พบต้องใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและเอกสารไม่ครบ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก ทยอยเข้า ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาพังงา เพื่อลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งลงทะเบียนเป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยมารอตั้งแต่ก่อนเปิดให้ลงทะเบียน พร้อมให้ทางเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียน ทำให้ธนาคารต้องแจกบัตรคิวเพื่อเข้าแถวรอคิวตามที่กำหนด
เบื้องต้นพบปัญหาหลายรายต้องเดินทางกลับเพื่อไปทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดใหม่ แทนบัตรประชาชนแบบเก่า เพื่อให้ง่ายต่อการลงประวัติ โดยสามารถนำข้อมูลจากชิบในบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ทำให้ผู้มารอลงทะเบียนต้องกลับไปทำบัตรประชาชนแบบใหม่ที่ ฝ่ายทะเบียน ของสำนักงานเทศบาล หรือ ฝ่ายทะเบียนอำเภอ ตามภูมิลำเนาของตนเอง อีกทั้งหลายรายไม่ได้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาหลายรายเอกสารจึงไม่พร้อมทางเจ้าหน้าที่แนะนำให้เตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนครั้งนี้ นายจุใจ นวลศรี ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพังงา กล่าวว่า พบว่าการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในวันแรกมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่พบคือ ผู้มาลงทะเบียนไม่ได้นำทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านมา และบัตรประชาชนส่วนหนึ่งยังเป็นแบบเก่าจึงแนะนำให้กลับไปทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาใหม่

 

Cr.innnews.