อัลกุรอานเล่มนี้นำมาจากประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 20/3/60

551

อัลกุรอานโบราณเขียนด้วยลายมือ ขนาด 34×21ซม. หนา 7ซม. เป็นคัมภีร์ที่มีลายกรอบที่สวยงามมาก ประดับด้วยทองคำเปลวและเป็นคำภีร์ที่มีการประดับด้วยลวดลายทุกๆ ช่วงแรกของซูรอฮ์มากถึง 30 ลวดลายที่แสดงถึงศิลปะการผสมผสานของความหลากหลายในกลุ่มประเทศนูซันตารา และเป็นคัมภีร์ที่ได้รับคัดเลือกที่สวยงามมากที่สุดในประเทศโลกมุสลิม ปี 2016 จากสถาบันหอสมุดสุไลมานียะห์ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี . คำภีร์เล่มนี้เขียนปี  1134 ฮิจเราะห์  จากรูสะมีแล จังหวัดปัตตานี