เบนจามิน คิทเช่น ร้านอาหารญีปุ่นฮาลาลเปิดใหม่ ที่เชียงใหม่

651

เบนจามิน คิทเช่น ร้านอาหารญีปุ่นฮาลาลเปิดใหม่  โดยพี่น้องมุสลิม ตั้งอยู่ตรงประตูเชียงใหม่ ติดร้าน น้ำเต้าหุ้ มีอาหารญี่ปุ่นให้บริการครบครัน เห็นรูปแล้ว อยากทานมากภาพโดยนิกร ใบนานา