กทม.จัดยิ่งใหญ่ “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

161

(5 เม.ย. 60) เวลา 15.30 น. นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) พร้อมเปิดนิทรรศการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์” ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) จากนั้นเวลา 17.30 น. รองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ยลวังหน้ายามเย็น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night Museum) โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมภายใต้ชื่องานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่)  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติเป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ 235 ปี รวมทั้งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึก เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ต้นไม้ปณิธานความดี และรถศูนย์ข้อมูลดนตรี ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 60 อีกทั้งยังมีกิจกรรม “ยลวังหน้ายามเย็น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night Museum) เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเลือกซื้อสินค้าดี 76 จังหวัด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 20-25 เม.ย. 60 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วนวัฒนธรรมโทร. 1764