พุมเรียงมหานคร เฟสติวัล โชว์ของดีเมืองเก่า สังคมพหุวัฒนธรรม

593

ทศบาลตำบลพุมเรียง ร่วมกับองค์กรการกุศล และชาวบ้านพุมเรียงได้ร่วมกันจัดงาน’พุมเรียงมหานคร เฟสติวัล’ มีการออกร้านค้านำสินค้าพื้นถิ่นพุมเรียง มาจำหน่าย การแสดงบนเวทีของเยาวชน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

วันที่ 10 กรกฎาคม เทศบาลตำบลพุมเรียง ร่วมกับองค์กรการกุศล และชาวบ้านพุมเรียงได้ร่วมกันจัดงาน’พุมเรียงมหานคร เฟสติวัล’ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน โดยงารนจัดระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม เป็นเวลา 3 วัน มีการออกร้านค้า นำสินค้าพื้นเมืองอันเป็นอัตลักษณ์มาจำหน่าย รายได้เพื่้อบำรุงมัสยิด 6 แห่งของพุมเรียง เพื่อองค์กรการกุศลอื่นๆ และกิจกรรมเยาวชน โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม มีดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานมูลนิธิอัลอมานะห์เพื่อการศึก๋ษาและพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน

‘ทางขวาผมเป็นมุสลิม ทางซ้ายเป็นพุทธ เราจัดงานบนถนนกลางของ 2 ฝ่าย สะท้อนให้เห็นถึงสังคมพหุวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมมกันมานานอย่าวงสันติ’ ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ กล่าวในระหว่างเปิดงาน และว่า

งานวันนี้จัดเนื่องในโอกาสอีดิ้ลอัฎฮา ที่หลายฝ่ายเดินทางกลับบ้านเกิด มาทำกิจกรรมร่วมกัน เช้าไปละหมาดที่มัสยิด ทำกุรบ่าน ร่วมกันซายาเราะห์กูโบร์ พบปะกันและกัน

‘ผมตั้งมูลนิธิอัล อมานะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือครูสอนศาสนา เพราะเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ที่ครูสอนศาสนาเป็นผู้เสียสละ สอนเด็กมุสลิมโดยไม่มีค่าตอบแทน การเรียนศ่าสนาและกุรอ่าน เป็นสิ่งสำคัญ ตอนเด็กต้องให้ลูกหลานของเราได้เรียนศาสนา เรียนอัลกุรอ่าน จนจบป.6 จากนั้น เขาจะไปเป็นอะไรก็ได้ เป็นอัยการ เป็นผู้พิพากษา ที่มีศาสนาเป็นเกราะป้องกันตัวเอง อย่างหนึ่งอิสลามสอนให้เราอดทน ซึ่งความอดทนจะทำให้เราประสบความสำเร็จ’ ดร.ธงชัย กล่าว และว่า

ตนได้ผลักดันก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ขอให้พวกเราทุกฝ่ายช่วยๆกัน

งานพุมเรียงมหานคร เฟสติวัล นอกจากมีการออกร้านค้าแล้ว ยังมีการแสดงบนเวทีของเยาวชน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

งานพุมเพียงมหานคร เฟสติวัล ยังเหลือการจัดงานอีก 1 วันคือ วันนี้ 11 กรกฎาคม ขอเเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวชมงานกัน