รองนายกฯ ปิดเมาลิดกลางฯ ท่ามกลางความสำเร็จ ตลอด 3 วันของการจัดงาน

203


เวลา 22.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2560 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานฯ และคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ

ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 8 -10 เมษายน 2560 ได้รับความสนใจจากพี่น้องไทยมุสลิมจำนวนมากจากทั่วประเทศ นับตั้งแต่วันแรกของการจัดงาน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ         เป็นองค์ประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย  อาทิ  นิทรรศการในหลวงสองรัชกาลกับพสกนิกรไทยมุสลิม นิทรรศการพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน 1,000 ปี ที่ค้นพบในราชอาณาจักรไทย (มีอายุมากเป็นรองจากฉบับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลอนดอน) นิทรรศการดิจิตัลฮาลาล 4.0 นิทรรศการฮาลาลล็อค (Halal Lock) และแบบจำลองศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมการทดสอบกอรีอาเซียน           พิธีตัมมัตกุรอาน (ฉลองการเรียนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจบเล่ม) การสัมมนาสตรีมุสลิม กิจกรรมทดสอบทักษะเยาวชน การเสวนาในหัวข้อ “บ้านนบี” การทดสอบสุนทรพจน์ไทย-อาหรับระดับมัธยมศึกษา          การทดสอบท่องจำกุรอาน  การอภิปรายทางวิชาการหัวข้อ “นบีมูฮำมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในมุมมองของเพื่อน”    Halal Expo โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเน้นสินค้าจากชายแดนใต้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา รวมทั้งการออกร้านขายอาหารหลากหลายชนิดอีกด้วย

การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการ คือ เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของนบีมูฮำมัด ศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม และถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

แด่พสกนิกรไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมา รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมตามหลักศาสนาอิสลาม อันจะนำพาชีวิตและครอบครัวให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จทั้งด้านสังคมและจิตวิญญาณ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมกันผลักดันและนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญต่อไป