“มนัญญา” เปิดประชุมแนวทางส่งเสริมสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง

41

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดประชุมแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง พร้อมมอบนโยบาย ปี 2566 เร่งลดปัญหาหนี้สมาชิกสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี 2565-2570 ” พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2566” โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นางสาวมนัญญา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง