ฝึกเข้มอส.ตากใบ รับสถานการณ์ไม่สงบ

173

เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๐ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ ฉก.นย.ทร.๓๓ จัดกำลังพล เป็นครูฝึก ทำการฝึกทบทวนเเละทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับ อส. อ.ตากใบ และ อส. จังหวัด จว.นราธิวาส ผลการปฏิบัติ อส.ให้ความร่วมมือในการฝึกเป็นอย่างดีเหตุการณ์ปกติ เพื่อรับสถานการณ์ความไม่สงบ