มัสยิดต้นสนวุ่นวาย!ตัวแทนกก.อิสลามกรุงเทพฯ ถูกต่อต้านหนัก เข้าไปยึดมัสยิดไม่ได้

4554

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 เมษายน เกิดความวุ่นวายที่มัสยิดต้นสน เมื่อตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯนำโดย นายอะหะหมัด ขามเทศทอง และคณะ เดินทางไปมัสยิดต้นสนเพื่อไปนำละหมาดประจำวันศุกร์ หลังจากศาลฎีกามีคำสั่งตามที่กอจ.กทม.มีมติให้ปลดอิหม่ามเฟาวัน หลังปูเต๊ะ ออกจากตำแหน่งอิหม่ามมัสยิดต้นใน แต่การไปของกอจ.กทม.ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากสัปบุรุษประจำมัสยิดที่ไม่ต้องการให้กลุ่มนี้เข้าไปในมัสยิด ทำให้เกิดการต่อเถียงกันหน้ามัสยิด โดยฝ่ายกอจ.กทม. บอกให้ยอมรับคำพิพากษาของศาลฎีกา แต่ฝ่ายสัปบุรุษเห็นว่า กอจ.กทม. เป็นตัวการให้เกิดความแตกแยกภายในมัสยิด