คนตุรกีแห่ลงประชามติแก้รัฐธรรมนูญใหม่มากกว่า 50% รับ

104

ผลลงประชามติเบื้องต้นแก้รัฐธรรมนูญใหม่คนตุรกีมากกว่า 50% รับ

23:15 น. ผลออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ตุรกีอย่างไม่เป็นทางการ

รับ 52.37%
ไม่รับ 47.63%
จากการนับคะแนนไปแล้ว 93.32%
คนแห่ใช้สิทธิเกือบ 100%
ที่มา:อนาโดลู

ติดตามผลนับคะแนนการลงประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ตุรกี
http://secim.aa.com.tr

ดาบแห่งอัลเลาะฮ์