มุสลิมไทยเรือนพันร่วมละหมาด ‘อิหม่ามมัสยิดฮารอม’ ประทับใจคำสอนอันทรงคุณค่า

436

เช็ค ดร.ยาซีด บินรอซีด อัลดูซารีย์ ได้ขึ้นมิมบัรปาฐกถาพิเศษ ให้มุสลิมประพฤติตามแนวทางที่ถูกต้อง ให้เป็นแบบอย่างของสังคม และไม่สุดโต่งเกินไป

วันที่ 7 กมภาพันธ์ 2566 คณะ ซาอุดิอาระเบีย นำโดยนายเอาวาฎ บิน สัฟตีย์ อัลอะนะซีย์ ปลัดกระทรวงจากกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามและเผยแพร่ และอิหม่ามประจำมัสยิดฮารอม เช็ค ดร.ยาซีด บินรอซีด อัลดูซารีย์ มามอบรางวัลมกิจกรรมการท่องจำฮาดิษระดับชาติ ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมอัลมิรอช ย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงศาสนาอิสลามฯ ได้ให้การสนับสนุน จากนั้นในช่วงค่ำ อิหม่ามประจำมัสยิดฮารอม เช็ค ดร.ยาซีด บินรอซีด อัลดูซารีย์ ได้เดินทางทางไปนำละหมาดมัฆริบ ที่มัสยิดเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีนายชาฟีอี นภากร อิมหม่าประจำมัสยิดและคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและนำขึ้นไปยังสถานที่ละหมาด โดยมีพี่น้องมุสลิมนับพันคนมาร่วมละหมาด จนแน่นมัสยิด

หลังการละหมาด เช็ค ดร.ยาซีด บินรอซีด อัลดูซารีย์ ได้ขึ้นมิมบัรปาฐกถาพิเศษ โดยอ.ชาฟีอี นภากร ได้แปลสรุปให้ผู้มาร่วมละหมาดได้เข้าใจ ทั้งนี้ ดร.อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม อาจารย์ประจำศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สรุปไว้ ดังนี้

1. จะต้องแสดงหลักคำสอนด้วยการกระทำก่อนคำพูด
ท่านเริ่มต้นด้วยการพูดที่ว่า
“มุสลิมนั้นต้องเป็นแบบนี้…
มุสลิมนั้นต้องเป็นบุคคลที่เผยแพร่หลักคำสอนด้วยการแสดงออกให้ชัดผ่านการกระทำก่อนคำพูด”
แล้วท่านย้ำอีกว่า
“มุสลิมจะต้องเผยแพร่หลักคำสอนด้วยแสดงออกให้ชัดผ่านการกระทำก่อนคำพูด”
แล้วท่านก็ย้ำว่า
“รูปแบบของการกระทำนั้นจึงต้องมาก่อนคำพูดสำหรับการแสดงของหลักคำสอน เพราะการกระทำคือแบบฉบับที่ดี ซึ่งชัดกว่าคำพูด”
แล้วท่านได้กล่าวถึงท่านศาสดาว่า
“ท่านศาสดาถูกยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีที่สุดของการแสดงออกด้วยการปฏิบัติมากกว่าแค่คำพูดเพียงอย่างเดียว”
ท้ายที่สุดท่านย้ำว่า
“มุสลิมจะไม่เพียงแต่พูด แต่ต้องแสดงออกอย่างชัดเจนด้วยการกระทำ สิ่งเหล่านี้แหละคือ ภาพลักษณ์ของมุสลิมที่จะต้องแสดงออกให้เห็น”
จะเห็นได้ว่า ท่านย้ำมากกว่า 3 ครั้ง เกี่ยวกับการกระทำเพื่อให้ตระหนักว่า
“มุสลิมจะต้องเผยแพร่หลักคำสอนด้วยแสดงออกให้ชัดผ่านการกระทำก่อนคำพูด”

2. จงทำให้หลักศรัทธาของท่านชัดเจน

3. จงทำให้การปฏิบัติของท่านทั้งหลายสอดคล้องกับแบบฉบับของท่านศาสดาอย่างเข้มข้น ด้วยการยึดตามคัมภีร์อัลกุรอานและหลักการปฏิบัติของท่านศาสดา ผ่านบรรดาปวงปราชญ์ที่เป็นแนวทางและแบบอย่าง

4. ความเข้าใจของพวกท่านจะต้องชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้การกระทำนั้นออกมาในรูปแบบที่สวยงาม คำพูดการกระทำที่สวยงาม

ท่านจึงอธิบายเพิ่มว่า
“ทั้งหลักศัทธา การปฏิบัติที่มีปวงปราชญ์เป็นแนวทาง และความเข้าใจหลักคำสอนเหล่านั้นมันจะเชื่อมโยงกัน เพราะบรรดาปวงปราชญ์นั้นเป็นผู้เข้าใจอิสลามอย่างถ่องแท้”
ท่านย้ำตอนท้ายว่า
“สิ่งเบื้องต้นเหล่านั้นจะเชื่อมโยงไปยังผู้อื่น เพราะมันคือการเรียกร้องเชิญไปสู่ความดีงาม และความยำเกรง ซึ่งสิ่งดังกล่าวนั้นมันจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการกระทำ
ท่านชัยคฺ ศาสตราจารย์ ดร.ยาซิร บิน รอชิด อัลดูซะรียฺ ย้ำอีกหลายประโยค โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันและปฏิสัมพันธ์กันในสังคม ซึ่งถือเป็นแกนของหลักคำสอนที่หนุนเสริมให้เกิดความรักและการอยู่บนแนวทางสายกลางที่ไม่หย่อนยานหรือสุดโต่ง

นอกจากนี้ ท่านได้พูดถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มุสลิมจะต้องให้การช่วยเหลือเกื้อกูลคนทุกกลุ่ม ไม่เพียงมุสลิมด้วยกันเอง และจะต้องรักแผ่นดินที่อยู่อาศัย จะต้องทำเพื่อส่วนรวมเท่าที่จะทำได้ และที่สุดเราทุกคนจะต้องกลับไปมหาพระผู้เป็นเจ้า หากเราได้ปฏิบัติถูกต้องก็ตจะได้เจอกันในโลกอาคีเราะห์

หลังการละหมาด และบรรยายพิเศษ ท่านต้องรีบเดินทางไปขึ้นเครื่องบิน แต่กรรมการศูนย์กลางฯ ขอเวลา5 นาที ให้ท่านเขียนสมุดเยี่ยม ท่านบอกขอแค่ 2 นาที แต่ถึงเวลาใช้เวลาถึง 10 นาที ก่อนจะะออกจากศูนย์กลางฯท่ามกลางพี่น้องมุสลิมรุมล้อมเรือนพันรอส่ง ขอสัมผัสมือ และขอถ่ายรูป กว่าจะฝ่าฝูงชนออกไปได้ใช้เวลาพอสมควร

เป็นความประทับใจทั้งผู้มาเยือนได้รับการต้อนรับด้วยไมตรี และเจ้าของสถานที่ได้รับฟังคำสอนที่ทรงคุณค่า