อุญหภูมิแถบอาร์ติกเพิ่มสูง มีแนวโน้มทำให้กวางเรนเดียร์ลดลง!!

191

มีการคาดการณ์จากนักวิจัยจากสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งนอร์เวย์ว่าอุณหภูมิช่วงฤดูหนาวในจังหวัดแลปแลนด์ ของประเทศนอร์เวย์ อาจเพิ่มขึ้น 7–8 องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษนี้ ซึ่งขณะนี้เกิดปัญหาขึ้นแล้วกับทุ่งน้ำแข็งกว้างใหญ่แถบที่ราบสูงของภูเขาฟินน์มาร์กในประเทศนอร์เวย์ มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพบว่ากวางเรนเดียร์ลดจำนวนลงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชนเผ่าซามิ ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่กันมาเนิ่นนาน

พื้นที่ดังกล่าวเคยมีอากาศแห้งหนาวเย็น แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นและมีฝนตกมากขึ้น เกิดปัญหาการสลับช่วงเวลาของการละลายน้ำแข็งและการเกิดชั้นน้ำแข็งหนาขนาดใหญ่ ทำให้กวางเรนเดียร์ไม่สามารถใช้กีบเท้าตะกุยคุ้ยเขี่ยหาอาหารจำพวกตะไคร่น้ำหรือไลเคนซึ่งเป็นสาหร่ายและราอยู่รวมกัน เมื่อหาอาหารยากขึ้นพวกมันจะออกจากพื้นที่ไปหาแหล่งอาหารใหม่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดภาวะย้ายถิ่นเลี้ยงสัตว์ถึงปีละ 2 ครั้ง

แม้ว่ากวางเรนเดียร์จะเรียนรู้สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความกังวลว่าความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นในแถบอาร์กติกและความเจริญจากการพัฒนาเมืองสร้างถนน รวมถึงการแสวงหาทรัพยากรต่างๆจะลุกลามเข้าถึงถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าดั้งเดิมและจะทำให้ปศุสัตว์ของพวกเขายุ่งยากมากกว่าเดิม.

Cr.thairath