ประธานกอจ.สุราษฎร์ฯ นำคณะเข้าพบผู้ว่าฯ หารือเรื่องการออกโฉนดมัสยิด เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง

98

ประธานกอจ.สุราษฎร์ธานี นำคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด หารือเรื่องการเร่งออกโฉนดที่ดินให้มัสยิด รองผู้ว่าฯ ระบุ ยินดีให้การสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 มิถุนายน ที่ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ฎร์ธานี นายธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะกรรมการฯ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายนันธวัช เจริญวรรณ เป็นตัวแทน

ประธานกอจ.สุราษฎร์ฯ กล่าวว่า การเข้าพบผู้ว่าฯ เพื่อหารือการทำงานร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดสุาษฎร์ธานี โดยกอจ.สุราษฎร์ฯ ได้ประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อเร่งออกโฉนดที่ดินให้กับมัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมากกว่า 80% ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม จึงขอให้ทางจังหวัดช่วยสนับสนุนการดำเนินการ

‘มัสยิดที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีหลายรูปแบบ ทั้งที่ไม่มีเอกสารใดๆ มีโฉนดแต่ยังไม่ได้โอน ซึ่งคาดว่า จะมีการออกโฉนดได้ ประมาณ 10-20 แห่ง จากจำนวน 40 กว่าแห่ง ซึ่งจะเรียนเชิญนายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรีมามอบร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด’ นายธงชัย กล่าว

ด้านนายนันธวัช กล่าวว่า ทางจังหวัดยินดีให้การสนับสนุนเท่าที่สามารถทำได้ ซึ่งการออกโฉนดที่ดินให้ให้กับวัด หรือมัสยิดจะยุ่งยากพอสมควร ยิ่งมัสยิดหรือวัดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่มัสยิดที่มีโฉนดอยู่แล้ว เพียงแค่โอนจากผู้กรรมสิทธิ์ น่าจะทำได้เร็วกว่า ส่วนมัสยิดทีอยู่บนพื้นที่สปก. ก็จะได้รับเอกสารสิทธิ์เป็นสปก. ซึ่งหากการออกโฉนดสำเร็จ ทางจังหวัดก็ยินดีให้ใช้ห้องประชุมในการมอบ

สำหรับการออกโฉนดที่ดินขั้นตอนในขณะนี้ ศูนย์การออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน ได้เข้ารังวัดที่ดินมัสยิดในอำเภอท่าชนะ หลังการรังวัดก็จะทยอยออกโฉนดได้ในมัสยิดที่มีความพร้อม

หลังจากนั้นนายธงชัย ได้มอบกระเช้าแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป