“อดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ”เข้ารอบสุดท้าย ผอ.TPBS

320

“อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ” คะแนนนำคัดเลือก ผอ.ไทยพีบีเอส รอบแรก ตามมาด้วย “วิลาสินี” อดีตรองผอ.TPBS ส่วนที่เหลือ 3 คนไม้ประดับได้แค่ 1 คะแนน รอคณะกรรมการนโยบายชี้ขาด

วันนี้ (28 มิ.ย.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้จัดให้มีการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. แทน ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ที่ลาออกกรณีนำเงินไทยพีบีเอสไปซื้อตราสารหนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยได้นำผู้สมัครเข้าแสดงวิสัยทัศน์ และรับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 7 ราย ผลการคัดเลือก รอบที่ 1 พบว่า ได้คัดเลือกผู้สมัคร จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าของสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี และ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล (อดุลยานนท์) อดีตรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. สมัย ทพ. กฤษดา

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้สมัครทั้ง 7 คน ได้เข้าแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถาม กับคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. โดยกรรมการสรรหาแต่ละคนเลือกผู้สมัคร 2 คน พบว่านายอดิศักดิ์มีคะแนนนำมากที่สุด ถึง 5 คะแนน ตามมาด้วย รศ.ดร.วิลาสินี 4 คะแนน ส่วนผู้สมัครรายอื่นๆ อย่าง นายพัชระ สารพิมพา ผู้บริหารคลื่นวิทยุสปริงเรดิโอ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์, นายสุพจน์ จริงจิตร อดีตรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. สมัยที่ นายสมชัย สุวรรณบรรณ เป็นผู้อำนวยการ และนายอนุพงษ์ ไชยฤทธ์ อดีตรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. สมัย ทพ. กฤษดา ได้ไปคนละ 1 คะแนนเท่านั้น โดยจะส่งชื่อ นายอดิศักดิ์ และ รศ.ดร.วิลาสินี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย เพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ต่อไป

สำหรับกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ที่จะเป็นผู้ชี้ขาดในการคัดเลือกผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้าย ประกอบด้วย รศ.จุมพล รอดคำดี เป็นประธาน ตามมาด้วย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม, นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ, นายไพโรจน์ พลเพชร, รศ.ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์, นายสุรพงษ์ กองจันทึก, นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และ นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ

MGRONLINE