เปิดบันได 10 ขั้นความสำเร็จของชีอะห์ในประเทศไทย

1031

วันที่ 6 กรกฎาคม นายปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย ได้เขียนข้อความลงในห้องสนทนาไลน์ Tangnam ถึงความสำเร็จของ ชีอะห์ในประเทศไทยว่า สังคมมุสลิมในประเทศไทยสงบสุขมาช้านานแต่หลังจากการปฏิวัติอิสลามของอิหมามโคม้ยนี ได้มีการอำพรางมาในรูปแบบต่างๆคือการโฆษณา ชวนเชื่อและการเผยแพร่ให้เข้ารีตนิกายชีอะห์โดยมีพฤติกรรมแอบแฝงดังนี้
1. สนับสนุนให้มีการพิมพ์หนังสือชีอะห์เป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน ผลิตหนังสือเผยแพร่กว่า 500 ชนิดเป็นแสน ๆเล่มทำให้มุสลิมซุนหนี่เข้ารีตเป็นชีอะห์สร้างความแตกแยกในสังคมและครอบครัวมุสลิมไทยทั่วประเทศเป็นอย่างมาก
2. ตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาให้ทุนการศึกษามุสลิมซุนหนี่ไปศึกษาแนวทางชีอะห์ที่โรงเรียนสอนศาสนาและมหาวิทยาลัยใน อิหร่าน เป็นจำนวนมากหลายร้อยคน คนพวกนี้กลับมาเผยแพร่สร้างความแตกแยกให้กับสังคมมุสลิมในประเทศไทยเป็นอย่างมากเช่นกัน
3. ได้เชิญมุสลิมซุนหนี่ที่เป็นนักวิชาการ นักหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนและบุคคลสำคัญ ไปเยือนประเทศอีหร่านเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อคน คนพวกนี้กลับมาเป็นแนวร่วมกับชีอะห์สร้างความแตกแยกในสังคมเป็นอย่างมากอีกเหมือนกัน
4. จัดประชุมทางวิชาการแฝงในโรงแรมและมหาวิทยาลัยต่างๆสร้างความแตกแยกให้กับเยาวชนและนักศึกษามุสลิมซุนหนี่ในประเทศไทยอย่างมาก
5. จัดทำรายการโทรทัศน์ทางช่อง 11 เอ็นบีที โดยใช้เครื่องมือของรัฐบาล เผยแพร่แนวทางชีอะห์สร้างความสับสนความขัดแย้งในสังคมเป็นอย่างมาก
6. ให้เงินสนับสนุนการก่อสร้างมัสยิดของชีอะห์หรือฮูไซนียะห์ในหลายจังหวัดเช่นกรุงเทพมหานครจังหวัดตรังจังหวัดสตูลจังหวัดนครศรีธรรมราชและอีกในหลายจังหวัดสร้างความแตกแยกให้กับสังคมในพื้นที่เป็นอย่างมาก
7. สังคมซุนหนี่และสังคมชีอะห์ในประเทศไทยเคยอยู่อย่างสงบสุขเพราะต่างคนต่างทำมีความรัก การยกย่องและให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ขณะนี้มีผู้เข้ารีตชีอะห์หลาย 1,000 คน สร้างความสับสนความแตกแยกในสังคมไทยเป็นอย่างมาก
8. ในประเทศมาเลเซียห้ามมีการเผยแพร่จัดตั้งหรือเคลื่อนไหวใดใดเกี่ยวกับลัทธิชีอะห์นี้ถ้ามีการเคลื่อนไหว ตำรวจมาเลเซีย จะจับกุมดำเนินคดีทันที
9. บุคคลที่เคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการถกเถียงการโต้แย้งบนเวทีใดใดเป็นการกระทำของชีอะห์เข้ารีตหรืชีอะห์ใหม่ทั้งสิ้นสร้างความแตกแยก. ความสับสนให้กับสังคมสลิมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก
10.มีการจัดทดสอบอัลกุรอานของผู้ใหญ่และเยาวชนทั้งที่ไทยและที่อิหร่านแต่ตอนนี้นักกอรีกลายไปเป็นชีอะห์จำนวนหนึ่งแล้ว

นี่คือประสบการณ์ที่เลวร้ายของเรา

เครดิต ปรัชญา ฉิมวิเศษ