กก.มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ ถกปัญหา อิสลาโมโฟเบียกับกก.อิสลามเชียงใหม่

136

วันที่ 24 กันยายน คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประทศไทย กรุงเทพฯ นำโดย อ.นิติ ฮาซัน นำคณะเข้าพบปะเยี่ยมเยือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ มี อ.อนันต์ ปัญญาวีร์ รองประธาน กอย.ชม น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ อิหม่ามมหาอ๊อด ศรีชนะ ร่วมต้อนรับ  มีอ.สุชาตื เศรษฐมาลินี บรรยาย ความเป็นมาของมุสลิมในเชียงใหม่ ท้ายสุดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกระแสสังคมอิสลามโมโฟเบีย การรับมือกับการทำงานอิสลามในยุคปัจจุบัน

Cr.ชุมพล ศรีสมบัติ