กก.อิสลามกระบี่ทำสัตยาบรรณ เลือกกก.ชุดใหม่ไร้ขัดแย้ง- เร่งช่วยโรฮิงญา

494

วันที่ 26 กันยายน 2560 ที่หัองประชุมประธานกรรมการอิสลามกระบี่ เวลา 13:00น_15.00 น ประชุมประธานชมรมอีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น 7 อำเภอ เมืองกระบี่ นายเจ็ะอาหลี คมขำ อ่าวลึก/เขาพนม นายระย้า กองสิน เหนือคลองนายสมพร มูลกุล คลองท่อม/ลำทับ นายอาแซม เย็บปักษ์ เกาะลันตา นายม่าหนาบ ซื่อตรง และอนุกรรมการอิสลาม นายวิรัตน์ และเล็ม นายวิรัช สีหมุ่น โคยมีประธานคณะกรรมการอิสลาม นายอัสนาวี มุคุระ เป็นประธานในที่ประชุม ประเด็นของการประชุมครั้งนี้ เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ การให้สัตยาบรรณร่วมกันในการป้องกันปัญหาการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เรื่องการหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมโรหิงยา เรื่องการกำหนดวันประชุมหารือผู้ประสงค์ลงคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

(วิรัช สีหมุ่น) รายงาน