“ทีมดร.วินัย” ประกาศรายชื่อชัดไม่มี”อ.อรุณ บุญชม” แต่พร้อมหนุนนั่งประธาน รณรงค์”เลือกยกทีม”

2496

อัลอิกลาห์ตัดทิ้ง “อ.อรุณ บุญชม” แต่ยืนยันพร้อมหนุนเป็น”ประธาน” ประกาศนโบาย สร้างสำนักงานกอ.กทม.-สร้างการมีส่วนร่วม

วันที่13 พฤศจิกายน กลุ่มผู้สมัครคัดเลือกเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ทีม อัลอิกลาห์ ทีมี ดร.วินัย ดะห์ลัน ดร.อณัส อมาตยกุล ร่วมทีม ได้เปิดตัวผู้สมัครล่าสุด ไร้ชื่อ อ.อรุณ บุญชม หลังจากก่อนหน้านี ได้นำเสนอรายชื่ออ.อรุณ และทีมอีก 4 คนด้วย

อัลอิกลาห์ แตกตัวมาจากทีมกอ.กทม.ชุดเดิม ที่มีนายสมัย เจริญช่าง เป็นแกนนำ มีบุคคลที่โดดเด่น อาทิ อิหม่ามมานิตย์ แสงทอง อ.อาลี เสือสมิง ดร.วินัย ดะห์ลัน ดร.อณัส อมาตยกุล เป็นต้น โดยในช่วงแรก ได้เปิดตัวทีมผู้สมัครมีชือ อ.อรุณ บุญชม เป็นผู้ที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นประธานกอ.กทม.ด้วย ซึ่งซ้ำซ้อนกับทีมของนายสมัย ต่อมาทัมนายสมัย ได้เปิดลายเซ็นต์อ.อรุณ สนับสนุนทีม แต่ทีม อัลอิกลาห์ ได้นำรูปอ.อรุณ ที่ถ่ายรูปกับทีมมาเผยแพร่

“ทีมเราทั้ง 30 คนมีผู้อาวุโสหลายท่าน มีผู้มีความสามารถหลากหลายก้าวเดินเป็นทีมด้วยกัน เราใช้วิธีปรึกษาหารือกันในการก้าวไปข้างหน้าเพื่ออนาคตของมุสลิม กทม. หากฉันทามติของบรรดาอิหม่ามในวันคัดเลือกกำหนดให้ทีมอัลอิศลาหฺได้เข้าทำงานเป็นส่วนใหญ่โดยมีอ.อรุณ เข้ามาด้วย เรายังสนับสนุน เป็นประธานกรรมการ กอ.กทม.นี่คือมติของพวกเรา ส่วนผู้แทนของพวกเราที่จะทำหน้าที่ผู้แทน กอ.กทม.ใน กอท. สมควรเป็นบุคคลในทีมอัลอิศลาห์ที่มีคะแนนสูงสุด ซึ่งทีมจะประชุมเต็มทีมเพื่อลงมติอีกครั้ง”แกนนำอัลอิศลาห์คนหนึ่ง ให้ข้อมูล

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า มีผู้ใหญ่ลางท่านจะประกาศลาออกจากการสมัครเป็นกอ.กทม. ซึ่งไม่แน่ชัดว่า เป็นอ.อรุณ หรือไม่ แต่การประกาศรายชื่อไม่มีชื่ออ.อรุณ เป็นสัญญาณว่า ทีมอัลอิกลาห์พร้อมทำงานโดยไม่มีอ.อรุณ

อัลอิกลาห์ โดย ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้นำเสนอนโยบายว่า อันดับแรกจะสร้างสำนักงานกอ.กทม. จากปัจจุบันที่ไปอาศัยที่ทำงานของกรมการปกครอง คลอง 9 หนองจอก รวมทั้ง จะทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้มัสยิดและสัปบุรุษ โดยประสานการทำงานเป็นเครือข่าย โดยใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วย อาทิ การสร้างกองทุนซากาตที่เชื่อมโยงกันทุกมัสยิด การให้อำนาจมัสยิดในการดูแลเรื่องฮาลาล

“ทีม อัลอิกลาห์ มีแนวทางการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน เราจะเป็นพี่เลี้ยงให้มัสยิดได้ทำงาน สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่เป็นเจ้านาย ผมพร้อมจะไปทุกมัสยิดไม่ว่า จะเลือกทีมของเราหรือไม่” ดร.วินัย กล่าว

รายชื่อที่ประกาศตอนแรก
รายชื่อที่ประกาศล่าสุด ไม่มีชื่ออ.อรุณ บุญชม