เปิดมัสยิดกลางนครศรีฯสุดคึกคัก! งานนี้ ไม่มี”ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”

693

วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 08.30 น. ได้มีพิธีเปิดมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน มีอธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ และผู้นำทางศาสนาอิสลามเข้าร่วมในพิธี

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการบริหารงานมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดงาน

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครอง เป็นเงิน 104,450,000.-บาท ในการก่อสร้างอาคารมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้กำหนดทำพิธีเปิดมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นดังกล่าว

งานเปิดมัสยิดกลางนครศรีธรรมราช มีการจัดงานระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเดินทางไปร่วมงาน และร่วมปาฐกาถา อาทิ นายไพศาล พรมยงค์ ประธานกอ.สมุทรปราการ อ.อาลี เสือสมิง ฤทธิ์ ลือชา คุ้มแพราวพรรณ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ นาตยา แดงบุหงา ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ และดารานักร้องมุสลิมหลายคน (ดูจากโปสเตอร์การจัดงาน) น่าสนใจว่า ไม่มีชื่อ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ซึ่งชาวจ.นครศรีธรรมราช และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกในกำหนดการบรรยายหรือปาฐกถาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ก่อนการจัดงาน 1 วัน ดร.สุรินทร์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองจุฬาราชมนตรี ที่ปอเนาะบ้านตาล มีบรรดาอิหม่าม คณะกรรมการกลาฯ เข้าร่วมคับคั่ง


ขอบคุณภาพ มุสลิมเมืองคอน