one dies millions cry-สารจาก “ครอบครัวพิศสุวรรณ” แสดงความขอบคุณต่อกัลยาณมิตร

402

สารจาก “ครอบครัวพิศสุวรรณ” แสดงความขอบคุณต่อกัลยาณมิตร
.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.

เรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง พี่น้องประชาชน และกัลยาณมิตรทั้งหลาย
.
พวกเรา “ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ” ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดงออกถึงมิตรไมตรีจิตต่อ “ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ” ในการจากไปของผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเรา “ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” ทั้งที่ได้มาร่วมพิธีฝังมัยยิด (ศพ) มาเยี่ยมมัยยิด ร่วมแสดงความเสียใจ ร่วมขอดุอาอฺ (ขอพร) ทั้ง 7 คืน ทั้งที่บ้านท่าอิฐ นนทบุรี ที่ปอเนาะบ้านตาล นครศรีธรรมราช และที่มัสยิดอาเซียน โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ [email protected] อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
.
ขอขอบคุณผู้นำศาสนาทุกระดับ อิหม่ามประจำมัสยิด โต๊ะครู ผู้นำชุมชนมุสลิม พี่น้องประชนชน หลายๆ มัสยิด หลายๆ ปอเนาะ หลายๆ สถาบันการศึกษา หลายๆ ชุมชน หลายๆ ครอบครัว ที่ได้จัดให้มีการละหมาดฆออิบ การขอพร รวมทั้งกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของเรา หลายสถานทูตไทยในต่างประเทศที่ได้เปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรของเราได้ร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในครั้งนี้
.
ขอขอบคุณยิ่งต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยและต่างประเทศทุกศาสนิก ทุกสถานภาพ ทุกเพศวัย ผู้เป็นมิตรสหายของ “ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” ตลอดจนมิตรสหายและกัลยาณมิตรของ “ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ” ที่ได้ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมายังเราผ่านช่องทางต่างๆ ต่อการจากไปของผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา
.
ขอขอบคุณชุมชนไทยทุกศาสนิก ที่จัดงานรำลึกที่มัสยิด Al-Fatiha รัฐคาลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นมัสยิดไทยนอกราชอาณาจักรแห่งแรกและแห่งเดียว รวมถึงทุกที่ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจากไปของผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราในครั้งนี้
.
และขอขอบคุณพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว วชิรเมธี) ที่ตลอดเวลาที่ได้สนิทเสวนากันมาหลายปีกับ “ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” ต่างได้แสดงออกถึงมิตรภาพอันยั่งยืน ความทรงจำที่แสนงามของกัลยาณมิตรต่างวัยและต่างศาสนา ซึ่งจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของพวกเราและเป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกันอย่างสุขสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลายในพหุสังคมไปตราบนานเท่านาน
.
ตลอดระยะเวลา 10 กว่าวันที่ผ่านมา พวกเราได้รับทราบถึงมิตรไมตรีของทุกท่าน ได้รับคำปลอบประโลม การแสดงความเสียใจ การกล่าวถึงเรื่องราวและความดีงามหลากหลายแง่มุมของผู้ที่จากไป ตลอดจนเรื่องราวแห่งการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสและการสร้างแรงบันดาลใจที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่แต่ละท่านได้รับจาก “ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” ซึ่งมิตรไมตรี ทั้งจากกัลยาณมิตรที่รู้จักใกล้ชิด และกัลยาณมิตรที่ห่างไกล หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นแต่เชื่อมั่นและชื่นชมต่อความดีของผู้ที่จากไป จะยังคงตราตรึงใจของพวกเราและเป็นกำลังใจที่ดียิ่งต่อการก้าวเดินไปข้างหน้าของพวกเรา
.
เราเชื่อว่า การเป็นแบบอย่างที่ดี การส่งมอบโอกาสและแรงบันดาลใจ การให้ข้อคิด แนวทาง คำสอน ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ “ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” ได้มีให้แก่บุคคล องค์กร สถาบัน หรือประเทศชาติ ที่แต่ละฝ่ายจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อรังสรรค์สิ่งดีงามและเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังต่อๆ ไปนั้น จะเป็นกุศลธารที่ไหลรินสร้างบุญกุศลให้กับท่านตลอดไป
.
สำหรับกัลยาณมิตร ที่ถามไถ่ถึงอาการป่วยของ “มามาซอฟียะฮฺ
พิศสุวรรณ” (คุณแม่) พวกเราขอเรียนว่ามามาในวัย 91 ปี ค่อนข้างฟื้นตัวจากการผ่าตัดสะโพกได้ช้า แต่กำลังใจของท่านนั้นเข้มแข็งมาก ท่านรับทราบการจากไปของบุตรชายคนโตด้วยความสงบนิ่งและยอมรับในกำหนดการของพระเจ้า โดยพวกเราได้เรียนให้ท่านทราบข่าวในเวลาเที่ยงวันก่อนทำพิธีฝังมัยยิด และขณะนี้ท่านสามารถพูดคุย ถามข่าวคราวถึงลูกชายอันเป็นที่รักของท่านได้อย่างเป็นปรกติ
.
ท่านภูมิใจในตัวบุตรชายของท่าน ทั้งในเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของลูกชายคนโตที่มีต่อบุพการี ต่อน้องๆ ต่อเครือญาติ ที่ได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และภารกิจต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อสังคม ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์ ที่บุตรของท่านได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่ความสามารถพึงมี และขอฝากขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยต่อบุตรผู้เป็นที่รักยิ่ง “ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” และต่ออาการป่วยของท่าน
.
พวกเรา “ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ” ยังคงมุ่งมั่นและเต็มเปียมไปด้วยพลังที่จะเดินตามก้าวย่างและแบบอย่างของความเสียสละ ทุ่มเท ในการทำงานเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และมนุษยชาติ และยังคงมุ่งมั่นร่วมสร้างสังคมสุขสันติในทุกระดับร่วมกับกัลยาณมิตรทุกภาคส่วนต่อไป
.
พวกเรา “ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ” จะยังคงยึดมั่นต่อค่านิยมและแบบอย่างด้านต่างๆ ตามหลักการอิสลามที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกท่านได้แลเห็นตามแบบอย่างที่ “ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” ได้แสดงออกไว้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์
.
พวกเรา “ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ” จะยังคงยึดมั่นในการแสดงออกทางปัญญาและวิชาการอย่างถ่อมตน “Intellectual Humility” ตลอดจนความถ่อมตนและความเป็นสุภาพบุรุษที่เคารพและให้เกียรติต่อความแตกต่างหลากหลายของเพื่อนมนุษย์ในด้านต่างๆ
.
พวกเรา “ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ” จะยังคงยึดมั่นต่อความเชื่อที่ว่า “ไม่มีบุคคลใดสามารถอยู่เพียงลำพังได้” “No Man is an Island.” ซึ่งจะเป็นวิถีและจิตวิญญาณของพวกเราในการสร้างสะพานแห่งมิตรภาพและถักทอสายใยแห่งความรักความปรารถนาดีต่อผู้คนต่อไป
.
พวกเรา “ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ” จะยังคงยึดมั่นต่ออุดมการณ์และเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ พวกเราเชื่อมั่นว่ามนุษย์ที่สามารถพัฒนาสู่ความสมบรูณ์สูงสุดได้นั้นคือมนุษย์ที่ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมากกว่าเพื่อประโยชน์สุขของตนเอง
.
และพวกเรา “ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ” จะยังคงสานต่อภารกิจด้านการศึกษา การให้โอกาส การสร้างแรงบันดาลใจ และการเปิดพื้นที่แห่งความหวังแก่ผู้คน เราจะยังคงสานต่อในด้านการส่งเสริมการให้เกียรติและเคารพต่อความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างสุขสันติในพหุสังคมทุกระดับ
.
ท้ายที่สุดนี้ “ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ” ขอวิงวอนให้ท่านได้โปรดอภัยต่อความผิดพลาดตลอดจนข้อขัดข้องหมองใจที่อาจเกิดขึ้นที่ผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา “ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” อาจได้กระทำละเมิดต่อท่านทั้งด้วยกาย วาจา ใจ หรือหากมีหนี้สินใดที่คงค้างยังมิได้ชำระ โปรดแจ้งให้พวกเราได้ทราบด้วยเพื่อดำเนินการต่อไป
.
มิตรไมตรีและการแสดงออกของกัลยาณมิตรทั้งหลาย ทำให้เราซาบซึ้งต่อวลีที่ว่า “คนหนึ่งตายล้านคนร้องให้-one dies millions cry.” และเราหวังว่าความดีงามที่ผู้เป็นที่รักยิ่งของเราได้กระทำไว้จนเป็นเหตุก่อเกิดความรักของผู้คนที่มีต่อเขานั้น จะเป็นความดีงามที่อยู่ในความพึงพอพระทัยและความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า
.
ขอขอบคุณอีกครั้ง ต่อมิตรไมตรีของกัลยาณมิตร ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงชี้ทางนำและตอบแทนความดีงามแก่ท่านทั้งหลายด้วยเทอญ
.
إن شاء الله تعالى
.
ด้วยสลามและดุอาอฺ
.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته