สหรัฐฯอ่วม สตอร์มเสิร์ทถล่ม น้ำท่วมกลายเป็นน้ำแข็ง เป็นอัมพาตทั้งแมสซาซูเซ็ท

1214

วันที่ 6 มกราคม ตามเวลาในสหรัฐฯ ได้เกิดสตอร์มเสิร์ท น้ำทะเลหนุนท่วมขึ้นฝั่งที่รัฐแมสซาซูเซ็ท สหรัฐอเมริกา
น้ำที่ท่วมขึ้นมาพบกับเวอร์เท๊ค อุณหภูมิติดลบ น้ำทะเลที่ท่วมมากลายเป็นน้ำแข็ง ไปทั้งเมือง ทำให้ถนนเป็นน้ำแข็งสูง รถเกือบทั้งเมื่องถูฝั่งครึ่งคัน