บุคคล 7 ประเภทที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะฮ์

265

 

มีบุคคล 7 ประเภทที่จะได้เข้าสวรรค์

1.บุคคลที่เป็นผู้นำที่ทรงคุณธรรม
(ผู้นำประเทศ,ผู้นำตำบล,ผู้นำชุมชน,ผู้นำครอบครัว)

2.บุคคลที่เจอกันเพื่ออัลเลาะฮ์ อยู่รวมกันเพื่ออัลเลาะฮ์ และจากกันเพื่ออัลเลาะฮ์
(เจอกันอัสลามูอะลัยกุม,ยิ้มแย้มแจ่มใสกัน)
รอซูลุเลาะฮ์ กล่าวว่า อัลเลาะฮ์จะลบบาปของเราออกเมื่อเราจับมือกัน ก่อนที่เราจะปล่อยมือกันเสียอีก
3.บุคคลที่เมื่อหญิงสาวชวนร่วมประเวณี (โดยมิได้แต่งงาน)เขาได้ปฏิเสธด้วยความกลัวต่ออัลเลาะฮ์
4.หัวใจอยู่กับมัสยิดของอัลเลาะฮ์
รอซูลุเลาะฮ์ กล่าวว่า บุคคลใดมามัสยิดในความมือ กุโบร์ของเขาจะสว่างไสวเต็มไปด้วยรัศมี
5.บุคคลที่ทำบุญมือขวา มือซ้ายไม่รู้
ทำบุญเพื่ออัลเลาะฮ์ ไม่ทำบุญเอาหน้าไม่ลำเลิกบุญคุณ
6.บุคคลที่ทำความดีต่อพ่อแม่
ไม่ทิ้งพ่อแม่ ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ เลี้ยงดูพ่อแม่ ไม่ดุด่าพ่อแม่

7.คนที่ใฝ่ในการศึกษา ศึกษาอยู่ตลอดเวลา