นิศฟูชะบาน ความแตกต่างระหว่างซุนหนี่-ชีอะห์ และวาฮาบี

366

คำคืน 15 ของเดือนชะบาน ถูกกำหนดให้เป็นคืนสำคัญ คืนนิสฟูชะอฺบานคือ คืนวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบาน คำว่า นิสฟู แปลว่า ครึ่ง ดังนั้นนิสฟูชะอฺบานจึง แปลว่า ครึ่งของเดือนชะอฺบาน มุสลิมทั้งสายซุนหนี่ และชีอะห์ ให้ความสำคัญในการประกอบกิจกรรมที่แตกต่างกัน ในขณะที่สายวาฮาบี มองว่า การจัดกิจกรรมค่ำคืนนิศฟลชะบาน เป็นบิดอะห์

สายซุนหนี่ นิศฟูลชะบาน เป็นเดือนแห่งอรัมภบทสำหรับเดือนรอมะฏอนอันมีเกียรติ อีกทั้งเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนในการถือศีลอด การละหมาดซุนนะฮ์ และปฏิบัติคุณความดีต่างๆ เพื่อลิ้มรสความใกล้ชิดต่ออัลเลาะฮ์ตะอาลาและดื่มด่ำความหอมหวานของอีหม่าน ดังนั้น เมื่อเดือนรอมะฏอนมาถึง เราจึงมีความเคยชินและมีความพร้อมที่จะตอบรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ ยิ่งกว่านั้นเดือนชะอฺบานนั้นยังเป็นเดือนที่มีความประเสริฐและมีความโดด เด่นกว่าเดือนอื่นๆ เดือนนี้ถือเป็นเดือนที่บรรดาอะมัลถูกยกนำเสนอต่ออัลเลาะฮ์ ตะอาลา เป็นเดือนที่พระองค์ทรงเมตตาแก่บรรดาผู้วอนขอความเมตตา เป็นเดือนที่พระองค์ทรงอภัยโทษแก่บรรดาผู้ขออภัยโทษและยังเป็นเดือนที่ พระองค์ทรงปลดปล่อยปวงบ่าวจากไฟนรกอีกด้วย

ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮา ได้กล่าวว่า “ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยถือศีลอดในหนึ่งเดือนที่จะมากไป กว่าเดือนนิศฟูชะบาน เพราะท่านได้ทำการถือศีลอดเกือบทั้งเดือนชะบาน” รายงานโดยบุคอรีย์(1834)

ในค่ำคืนนี้พี่น้องมุสลิมจะรวมตัวกันที่มัสยิด หลังละหมาดอีซา จะร่วมกันอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน และทำอาหารเลี้ยงกัน และถือศีลอดในวันรุ่งขึ้น

ชีอะห์ มีความแตกต่างเกี่ยวกับ นิศฟูนซะบาน  Prasert Suksaskaawin ระบุว่า วันคล้ายวันประสูติอิมามมะฮ์ดี มีการจัดกิจกรรมที่ ณ มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม มีการบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของอิหม่ามมะห์ดี

ขณะที่ สายวาฮาบี ไม่ให้ความสำคัญกับ นิศฟูชะบาน การจัดกิจกรรมในค่ำคืนนี้ ถูกมองเป็นบิดอะห์ และมีการรณรงค์ไม่ให้ร่วมกิจกรรมนิศฟูชะบาน

การรณรงค์ของสายวาฮาบี
การจัดกิจกรรมที่สุเหร่าอาจารย์เซ็ง ย่ายทุ่งครู ภาพSukre Sarem
ภาพ Sukre Sarem

กิจกรามชองสายชีอะห์ ภาพ
Prasert Suksaskaawin