ขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว เมาลิดกลางฯวันนี้ เน้นสร้างสังคมพหุวันธรรม

152

เมาลิดกลาง 1439 เน้นสังคมพหุวัฒนธรรม

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายสมาน อาดัม ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดตราด และรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางฯ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน โดยการจัดงานมุ่งเน้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามแนวทางของศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม

สมาน อาดัม เป็นมุสลิมจังหวัดตราด เป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด จนก้าวเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

“รูปแบบการจัดงานในปีนี้ ใช้เราะห์มาตัลลินอาละมีน ที่อัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) ได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอ่าน มีความหมายว่า อัลเลาะฮ์ไม่ได้ส่งนบีมูฮัมหมัด(ซ.บ.) มาเพื่ออื่นใด แต่มาเพื่อเมตตาธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ เป้าหมายหลักการจัดงานเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” นายสมาน กล่าว

งานเมาลิดกลางฯ เริ่มวันที่ 14-16 พฤษภาคม ในวันที่ 14 พฤษภาคม พระยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับ ประวัติขององค์ศาสนทูตมูฮัมหมัด(ซ.ล.) โดยในช่วงเช้ามีพิธีตัมมัรกุรอ่านโดยเยาวชนจากทั่วประเทศหลายพันคน

ในงานมีกิจกรรมบนเวทีตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน การสัมมนาในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับศาสนทูต การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การสัมมนาของฝ่ายสตรี โดยมีบรรดารัฐมนตรีร่วมงานทุกวัน ปิดงานโดยนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤษภาคม

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านของบรรดาองค์กรร้านค้า ทั้งในและต่างประเทศ มีอาหาร สิ่งของเครื่องใช้มากมายนับ 1,000 บูธ ฃ

สมาน อาดัม ประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ

อย่าพลาดงานเมาลิดกลางฯ 14-16 พ.ค.2561

Mtoday ฉบับเดือนเมษายน 2561