วินาทีชีวิต! ฮ.เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฝรั่งที่ติดอยู่กลางแม่น้ำ

87

วินาทีชีวิต! ฮ.เข้าช่วยเหลือนักท้องเที่ยวฝรั่งที่ติดอยู่กลางแม่น้ำ