เปิดมัสยิด’อัสอาดะห์’ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มุสล้มไทย-จีนร่วมคึกคัก

720

เปิดอาคารมัสยิด อัสอาดะห์ หัวฝาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีแกนนำมุสลิมประเทศไทย จีน ฮ่องกง ร่วมแสดงความยินดีคึกคัก

วันที่ 7 ตุลาคม 61 เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีเปิดอาคารมัสยิดอัสอาดะห์ หลังใหม่ ตั้งอยู่ที่ ต.หัวฝาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  โดยนายกวินธร วงค์ลือเกียรติ์ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมีตัวแทนพี่น้องมุสลิมในต่างประเทศกล่าวแสดงความยินดีตามลำดับ อาทิ   นายอันเป่าจง ประธานอิสลามแห่งปนเทศจีน 
นายจางหมิงจวิ้น ประธานอิสลามแห่งประเทศใต้หวัน
นายหวังมุ่งหยัง ตัวแทนจากฮ่องกง
นายหลี่จือเหวิน ตัวอทนมุสลิมจากประเทศเมียนมา
จากนั้น นายยงยุทธ์ ยาณะ อิหม่ามมัสยิดอัสอาดะฮ์กล่าวรายงาน มี ร.ศ.ดร.วินัย ดะลันห์ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดอาคารในครั้งนี้
การจัดงานในพื้นที่อำเภอฝางในครั้งนี้ประมาณว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่าสองพันคน ขอเอกองค์อัลลอฮ์รักษาหัวใจผู้คน ด้วยสาเหตุแห่งการมีอาคารมัสยิดที่คนในชุมชุมและพี่น้องต่างพื้นที่และต่างประเทศช่วยกันสร้างขึ้นมานี้ จะเป็นทางนำให้ผู้คนใช้มัสยิดให้สมบรูณ์เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับผู้คนในชุมชน อินชาอัลลอฮ์

Cr.ชุมพล ศรีสมบัติ

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายกวินธร วงค์ลือเกียรติและคณะร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาทในโอกาสมัสยิดอัสอะดะห์เปิดอาคารใหม่ ขออัลลอฮ์ตอบแทนครับ
คุณอุสมาน นักเขียนภูกันชาวจีน มอบอักษรจีนและพัดที่เขียนอักษรอาหรับเป็นของกำนันกับผู้บริหารองค์กรอิสลามในจังหวัดเขียงใหม่ เป็นที่ระลึก ในการมาร่วมงานเปิดอาคารมัสยิดอัสอาดะห์ ต.โปร่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่