ปอเนาะคับแคบต้องต่อขยาย ชวนร่วมบริจาคเพื่อการศึกษาเยาวชน

198

ชวนร่วม สร้างปอเนาะบ้านในถุ้ง ท่าศาลา นครศรีฯ เพื่อการศึกษาเยาวชน

#เนื่องด้วยปอเนาะบ้านในถุ้ง เกิดความคับแคบอย่างมากต่อจำนวนเด็กที่เข้าในปีนี้ ต้องขยายตามเนื้อที่อันจำกัดโดยใช้ด้านบนกุ้ลเลาะอาบน้ำ เป็นที่พักเด็กได้อีก4ห้องครับ ยังขาดไม้อัด10มิลประมาณ55 แผ่นๆละ500บ. และฝากั้นไม้ไผ่สาน15แผ่นๆละ600บ.

ขอร่วมรับบริจาคได้ ที่เลขบัญชี นายสุวิทย์ หลีมัน(บาบอเบ็ญ) 8281104392กรุงไทยสาขาท่าศาลา