6 สิ่งดีที่เกิดขึ้นในวันอีด! ‘อ.ประสาน ศรีเจริญ’บอกทางปฏิบัติ และไขข้อขัดแย้งทั้งหมด

756

6 สิ่งดีที่เกิดขึ้นในวันอีด ‘อ.ประสาน ศรีเจริญ’บอกทางปฏิบัติ และไขข้อขัดแย้งทั้งหมด ระบุ อิบาดะห์ของอิสลามเป็นการสร้างความสมบูรณ์ในการอยู่ร่วมกัน

อ.ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ได้บรรยาย ถึงการปฏิบัติตัวในวันอีดิ้ลฟิตรี ที่มัสยิดกูวะอิสลาม หรือมัสยิดตึกแดงว่า วันอีด อี้ดิลฟิตรี เป็นไปตามที่นบีซอลลัลลออะลัยฮิวาซอลลัม กล่าวว่า การถือศีลอด เราจะมีความสุขอยู่ 2 อย่าง คือ ความสุขที่ได้แก้บวช และความสุขที่จะได้พบอัลเลาะฮ์(ซ.บ.) และช่วงวันอีด คือ วันที่เราดีใจ ที่เราได้ถือศีลอดเสร็จเรียบร้อย

‘แต่ละวันเราดีใจมากแล้วตอนแก้บวช และเมื่อเราทำได้ครบ 30 วันยิ่งทำให้เราดีใจมากกว่าเดิม ดีใจที่ได้ทำภารกิจเพื่ออัลเลาะฮ์เสร็จแล้ว’ อ.ประสาน กล่าว

วัตถุประสงค์ของวันอีด1. เป็นวันดีใจที่เราได้ปฏิบัติภารกิจเพื่ออัลเลาะฮ์ครบ เป็นความแห่งความสุข มีความดีใจปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น แฃะดีใจที่รอมฎอนจากเรา แต่เราไม่ได้จากรอมฎอน คือยังมีชีวิตอยู่

2. เพื่อต้องการให้มุสลิมได้เจอ ได้พบปะกัน ได้รวมตัว เพราะคนต่างจังหวัดก็จะกลับมาเยี่ยมญาติ เหมือนเป็นวันรวมญาติ และทำอาหารแจกจ่ายกัน ทั้งที่ให้มุสลิมด้วยกัน และที่ไม่ใช่มุสลิมที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง

3.เป้นหมายของอีด คือ เป็นหนทางของการเปิดประตู เปิดโอกาสให้มีการเชื่อมความรักความเมตตาระหว่างคนที่เคยบาดหมางกัน คนที่บาดหมางกัน ไม่รู้จะคืนดีกันอย่างไร ก็ใช้โอกาสของวันอีด เป็นกันคืนดีกันของญาติพี่น้อง ที่ไม่เป็นยการเขิน การเสียหน้า วันอีดิ้ลบฟิตรี จึงเป็นยการเปิดโอกาสให้มีการผูกสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง ทั้งญาติที่ดีต่อกัน และญาติบาดหมางกัน ซึ่งการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติพี่น้อง นบี(ซ.ล.) กล่าวว่า ใครต้องการอายุยืน และใครต้องการมีริสกีมาก ให้เชื่อมสัมพันธ์กับญาติพี่น้อง

‘ถ้าเราทะเลาะกับญาติพี่น้อง เหมือนเป็นการทำลายอายุของเรา เพราะคิดแต่จะเอาชนะกัน คิดแต่จะแก้แค้นกัน ซึ่งการเชื่อมความสัมพันธ์ทำให้เรามีอายุยืน และทำให้มีริสกีมาก เพราะญาติพี่น้องจะได้ช่วยเหลือกันถ้าเราดีกับพี่น้อง ถ้าเราขาดหน่อยพี่น้องก็จะช่วยเติมถ้าเราบาดหมางริสกีของเราก็ไม่มาก เพราะขาดการช่วยเหลือ จึงบอกว่า พี่น้องสำคัญที่สุด’อ.ประสาน กล่าว

4.ในวันอีด จะทำให้คนยากคนจนมีความเท่าเทียมกับคนรวย มีอาหารกิน มีเสื้อผ้าใหม่ ที่ได้มาจากการออกซะกาตของคนรวย นบี(ซ.ล.) กล่าวว่าสูเจ้าจงทำให้คนยากคนยาก มีอันจะกินในวันอีด หมายบความว่า มีอาหารกิน มีเสื้อผ้าสวยๆ ใส่ มีเครื่องประดับที่จะไปมัสยิดได้เหมือนกับคนอีด

‘ยิ่งเด็กๆ ยิ่งมีความสุขใหญ่ ได้รับแจกสตังค์ ได้รับแจกขนม ซึ่งการทำให้คนดีใจ ถือ เป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่ง ดังนั้น วันอีดจึงเป็นวันแห่งความเท่าเทียม ความเสมอภาคระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เท่าเทียมกันหมด ณ อัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) ถ้าคนยากจนไม่มีเสื้อผ้าดีๆ จะกล้าไปมัสยิดไม๊ จะเศร้าใจอยู่ที่บ้าน จะคิดอยู่ในใจว่า อีดนั้น สำหรับคนรวย คนจนก็จะไม่เข้าร่วม นบี(ซ.ล.)จึงได้กล่าวว่า จงให้ความร่ำรวยแก่คนยากจนในวันอีด และเป็นวายิบให้มุสลิมทุกคนต้องออกซากาตฟิตเราะห์ ‘ อ.ประสาน กล่าว และว่า หากเราพิจารณาการอิบาดะห์ในแต่ละอย่างในอิสลาม นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์

วันอีด เป็นวันที่เราออกจากการปฏิบัติอิบาดะห์ของอัลเลาะฮ์มาตามนบี ซึ่งนบีบอกให้เราละหมาดวันอีด ซึ่งไม่ได้ กล่าวไว้ในอัลกุรอ่าน ให้เราจ่ายซะกาตฟิตเราะห์

5. วันอีด จะเป็นการสร้างความกว้างขวางให้แก่ครอบครัว จะเห็นว่า วันอีด เรามักจะมีของขวัญให้ลูก พาลูกไปทานอาหารนอกบ้าน ทานอะไรที่เป็นพิเศษกว่าวันอื่น แสดงให้เห็นว่า เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ทำความสุขให้แก่คนในครอบครัว
6.ให้เราได้ตรวจสอบตัวเอง ที่เรายังมีชีวิตอยู่ ทำให้เราได้ข้อคิด ว่าเราพร้อมแค่ไหนอย่างไรในการที่จะกลับไปหาอัลเลาะฮ์

อ.ประสาน กล่าวว่า ยังได้กล่าวถึงวันออกบวชว่า ให้ยึดตามผู้นำ เพราะผู้นำจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนการละหมาดก็ให้ละหมาดบนมัสยิด หรือกลางลานก็ได้ตามความสะดวกของแต่มัสยิด