เปิดหลักฐานชัด เมียนมาจงใจฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โรฮิงญา

39

อัลจาซีราห์ ได้ลงพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภับพบพฤิกรรมของเมียนมาต้องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญา ถูกกีดกันไม่ให้ไปหาหมอ ปล่อยให้เด็กขาดสารอาหาร