ชื่นชม! 2 นศ.ชายแดนใต้ คว้าเกียรตินิยมอันดับ1 ป.ตรี-โท จากมักกะห์

603

 2 นศ.ชายแดนใต้ จากจะนะ และยะลา สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย คว้าเกียรตินิยมอันดับ1 จากมหาลัยในมักกะห์

เพจชมรมนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยอุมมุลกูรอ มักกะห์ รายงานว่า  2 นักศึกษาไทยคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่มหาวิทยาลัยอุมุลกูรอ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบียประกอบด้วย
1. นายมูฮัมหมัด(กิติกร) หวันแหละ
ได้รับเกียรตินิยม จากการเรียนปริญญาโทคณะนิติศาสตร์อิสลาม พื้นเพเกิดที่ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา โดยเรียนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาเรียนระดับซานาวีย์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ คลองเคล็ด พร้อมกับเรียน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จากนั้นได้รับทุนไปเรียนที่ มหาวิทยาลัยอุลมุนกุรอ มักกะห์ ซาอุฯ

นายมูฮัมหมัด เรียนที่มักกะห์ตั้งแต่เตรียมภาษาอาหรับ 2 ปี ป.ตรี 4 ปี และGraduate Diploma  2 ปี และ ป.โท อีก 5 ปี ใช้เวลาเรียนที่มักกะห์ 15 ปี นับเป็นนักเรียนไทยคนแรกที่ได้เกียรตินิยม ได้คะแนน 97 คะแนนจาก 100 คะแนน

2.นายอิบรอฮีม วี
ได้รับเกียรตินิยม จากการเรียนปริญญาตรีคณะดะวะห์เเละอุศูลุดดีน เอกอัลกุรอ่านและฮาดีษ

นายอิบรอฮีม เป็นคนข.นะลา เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนอิสลาฮียะห์ ก่อนจะสอบชิงทุนไปศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะดะวะห์เเละอุศูลุดดีน เอกอัลกุรอ่านและฮาดีษ ในมหาวิทยาลัยมุลกูรอ

ทั้งนี้ นายอิบรอฮีม วี จะได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทสาขาการเผยแพร่อิสลามในมหาวิทยาลัยมุลกูรอต่อไป-Mtoday