ผช.เลขาฯ ศอ.บต. ต้อนรับ ปธ.ซากาด คณะกก.อิสลามฯ ลงพื้นที่ เยี่ยม ราษฎร จชต.

30

ปธ.ฝ่ายซากาดฯ คณะกก.อิสลามแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ชาวบ้าน จชต.พร้อมร่วมประชุม ศอ.บต.หาแนวทาง ช่วยเหลือ พัฒนา และ เติมช่องว่าง ให้เกิดความสันติสุข  เร่งสนับสนุน ศูนย์ประสานงานเด็กกำพร้า