จุฬาราชมนตรี ประกาศให้วันที่ 1 ยะมาดิ้ลเอาวาล ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62

77

ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลุิม ทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ ศักราช 1441 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค.2562 เวลา หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า  ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงของประกาศให้วันที่1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเวาล ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 ธ.ค.62