อิหม่ามยันคนมุกดาหารต้อนรับมุสลิม แต่คนนอกพื้นที่มาประท้วง

991

ชาวบ้านรอบมัสยิดไม่ได้มีปัญหา ให้การต้อนรับมุสลิมด้วยดี แต่มีคนนอกเข้าไปประท้วง สร้างความขัดแย้ง สถานการณ์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง

นายภูมิศักดิ์ ฮานาฟี อิหม่ามประจำมัสยิดมุกดาหาร เปิดเผยว่า การประท้วงการก่อสร้างมัสยิดที่มุกดาหาร เป็นการนำคนนอกพื้นทีเข้าไปประท้วง คนมุกดาหารไม่มีปั