“แม่ทัพภาค4” ออกประกาศห้ามนำถังแก๊สเหล็ก เข้า-ออก ในพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้

432

“แม่ทัพภาค4″ออกคำสั่ง ห้ามนำถังแก๊สเหล็ก เข้าพื้นที่3 จ.ชายแดนใต้ ป้องกันเอาไปทำระเบิด หลังให้เปลี่ยน เป็น ถังแก๊สคอมโพสิท มาหลายปีแล้ว”

29 ม.ค.60 พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค4 ออกประกาศ “ห้ามผู้ใดนำถังแก๊สเหล็ก ขนาด 15 กก.หรือ เล็กกว่า เข้ามาใน 3 จชต.ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาทหรือทั้งปรับทั้งจำ” ตั้งแต่ 13 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

โดยมีการทำป้ายประกาศ และ แผ่นไวนิล ติดตามสถานที่ต่างๆ แล้ว
โดยก่อนหน้านี้ 3ปี กองทัพภาค4ได้ประสาน ผู้ผลิตแก๊ส ให้ใช้ถังแก้ส คอมโพสิท แล้ว จนตอนนี้ มีการใช้ ถังแก้ส คอมโพสิท อย่างแพร่หลายแล้ว จึงออกคำสั่งห้าม นำเข้ามาใช้ เพื่อป้องกันการนำไปทำระเบิด. หากพบ ผู้ใดครอบครอง ถังแก้สเหล็ก จะถือว่า มีความผิด