“อารีเพ็ญ” ยกย่อง “อัสนี-คุณากร” คือ วีรบุรุษ ที่ “มลายูปาตานี” ต้องระลึกถึง

418

“อารีเพ็ญ” ชี้ มลายูปาตานี ต้องจดจำ “อัศนี พลจันทร-คณากร เพียรชนะ” สู้ เพื่อผดุงความยุติธรรม และคืนศักดิ์ศรีความเป็นคนให้ประชาชนพื้นที่ปลายด้ามขวาน

วันที่ 8 มี.ค.63 นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ สส.กลุ่มวาดะห์ จ.นราธิวาส และ อดีตรมต.รัฐบาล”บิ๊กจิ๋ว” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ในฐานะ แกนนำพรรคประชาชาติ โพสต์เฟสบุ๊ก ชี้ “อัศนี พลจันทร” กับ “คณากร เพียรชนะ” เป็น 2 นักกฎหมายที่คนมลายูปาตานีต้องจดจำว่าได้สู้ผดุงความยุติธรรมให้กับชาวมลายูปาตานี โดย ระบุว่า

สองท่านนี้ คนมลายูปาตานี จะต้องจดจำ เพราะทั้งสองท่านนับถือศาสนาพุทธที่ไม่ได้เกิดในปาตานี ทั้งสองท่านเป็นนักกฎหมายที่ผดุงความยุติธรรมให้กับชาวมลายูปาตานี ท่านหนึ่ง(ท่านอัศนี พลจันทร)เป็นอัยการมีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาขึ้นสู่ศาล อีกท่านหนึ่ง(ท่านคณากร เพียรชนะ)เป็นผู้พิพากษามีหน้าที่ตัดสินคดีความในศาล ทั้งคู่ได้มารับราชการบนผืนแผ่นดินปาตานีต่างยุคสมัยกัน
คนมลายูปาตานีเมื่อ 80 ปีก่อน ได้รับความเป็นธรรมจากท่านอัศนีฯโดยสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาชาวมลายูปาตานีเกือบ 40 คน ที่แต่งกายนุ่งโสร่งสวมกะปิเยาะ ซึ่งฝ่าฝืนนโยบายการแต่งกายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทางรัฐบาลสมัยนั้น ได้สั่งย้ายท่านอัศนีฯออกนอกเขตดินแดนปาตานี ท่านออกไปจากปาตานีไม่นาน ท่านยังแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับนโยบายจอมพล ป.ฯ หลายๆ เรื่อง ทางการจะดำเนินคดีกับท่าน ท่านจึงเดินทางเข้าสู่ป่าและต่อสู้กับรัฐบาล ในนาม สหายไฟนักปฏิวัติไทย
อีกท่านหนึ่ง ท่านคณากรฯ มารับราชการที่ศาลจังหวัดยะลา เมื่อเดือน ตุลาคม ปีที่แล้ว ได้ตัดสินคดียกฟ้องชาวมลายู่ปาตานี 5 คน ที่ศาลยะลาในความผิดต่อความมั่นคงตามกฎหมายพิเศษ ท่ามกลาง ถูกกฎดันจากผู้มีอำนาจที่เหนือกว่า และได้ยิงตัวเองในศาลแต่ไม่ถึงแก่ชีวิต ต่อมาถูกย้ายไปอยู่ศาลเชียงใหม่ และ ถูกตั้งกรรมการสอบทางวินัยและลามไปถึงจะต้องคดีอาญา ท่านเลยใช้อาวุธปืนยิงตัวเองจนถึงแก่ความตาย เมื่อวานนี้เอง
                                                
วีรกรรมของท่านทั้งสองนี้ ชี้ให้เห็นว่า บนผืนแผ่นดินปาตานีแห่งนี้ ความเป็นธรรมและความยุติธรรม เป็นสิ่งที่ชาวปาตานีโหยหา และคนที่ต่อสู้จะหยิบยื่นความเป็นธรรมและยุติธรรมให้คนมลายูปาตานีก็ได้สังเวยชีวิตไปแล้วหลายคน และในจำนวนหลายคนนี้ไม่ใช่มีเฉพาะคนมลายูปาตานีในพื้นที่ฝ่ายเดียวเท่านั้น ยังมีคนไทยพุทธต่างท้องที่อยู่ในจำนวนนั้นด้วย