มุสลิมปัตตานี ละหมาดวันศุกร์แรก หลังสถานการณ์โควิด

537

พี่น้องมุสลิมในจังหวัดปัตตานีได้ร่วมกันละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดครั้งแรก นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ โควิด19 ภายหลังจุฬาราชมนตรีได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการ

วันที่ 15 พฤษภาคม พี่น้องมุสลิมในจังหวัดปัตตานีได้ร่วมกันละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดครั้งแรก นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ #โควิด19 ภายหลังจุฬาราชมนตรีได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการ และมอบหมายให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ตนเอง ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกที่ได้ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดเมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา และวันนี้ 15 พ.ค.ที่จังหวัดปัตตานี โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักจุฬาราชมนตรีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

#สำหรับมัสยิด

1. ให้กรรมการอิสลามประจํามัสยิด หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มาตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามัสยิด

2. ให้จัดวางเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้บริเวณประตูทางเข้ามัสยิด

3. งดใช้อ่างน้ำร่วมกัน

4. ให้ทําความสะอาดพื้นมัสยิดก่อนและหลังการละหมาดทุกครั้ง และไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยให้เปิดหน้าต่างมัสยิด ผ้าม่าน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

5. ให้จัดทําเครื่องหมายจุดละหมาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างแต่ละจุด 1.50 – 2 เมตร

6. ให้ควบคุมทางเข้าออกมัสยิด และจัดระเบียบระยะห่างขณะเดินเข้าและเดินออกจากมัสยิดหลังเสร็จสิ้นการละหมาด

#สําหรับผู้มาละหมาด

1. ให้อาบน้ําละหมาดจากที่บ้าน

2. ให้ใช้พรมปูละหมาดส่วนตัว โดยนํามาจากบ้าน

3. ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มัสยิดจัดเตรียมไว้

4. ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจ

5. งดการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือพร้อมกล่าวสลามเท่านั้น

6. เด็กและสตรีให้งดการร่วมละหมาดที่มัสยิด

7. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดการไปร่วมละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด

8. ให้เว้นระยะห่างระหว่างแถวและในแถว 1.50 – 2 เมตร และให้ยืนตามจุดที่มัสยิดได้จัดทําเครื่องหมายไว้

9. ให้กระชับเวลาในการละหมาด นับตั้งแต่อะซาน คุตบะห์ และละหมาด ไม่เกิน 20 นาที

ส่วนจังหวัดยะลา และนราธิวาส คาดว่าจะละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.นี้

ขอบคุณภาพจากท่านฮัจญีซอลาฮุดดิน และเพจที่นี่ 3 จังหวัด
Muhammad Rusdy Sheikh Haroon