กินมาแล้วกี่ราย หมูผสมเนื้อ หลอกขายมุสลิมหนองจอก-มีนบุรี

28367

ตรวจสอบแล้ว ที่ร่ำลือกันเป็นเรื่องจริง หมูผสมเนื้อวิ่งขายย่านหนองจอก-มีนบุรี เขียงเนื้อมุสลิมรับไปขายต่อฟันกำไรอื้อซ่า

วันที่ 22 มิ.ย. อับดลฮาลีม เจ้าของร้านโรงเนื้อมิตรไมตรี และอาดัม พรภาพงาม ได้นำหลักฐาน การนำเนื้อหมูผสมเนื้อ มาขายให้มุสลิมย่านหนองจอก-มีนบุรี มอบต่อตัวแทนสำนักง