เยเมนถล่มหนัก เมืองหลวงซาอุฯ มิซไซน์-โดรน โจมตีฐานทัพ-พระราชวัง

1120

กลุ่มฮูตี ใช้มิซไซน์และโดรนโจมตีกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุฯ เป้าหมาย ฐานทัพ เป้าหมายยุทธศาสตร์ และพระราชวัง นับเป็นการฌจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของเยเมน

<