กอจ.อยุธยาปลื้ม รับรางวัลพระราชทานดีเด่น 12 ครั้ง ประธานชี้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

349

กอจ.พระนครศรีอยุธยาปลื้ม รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2563 ประธาน ระบุ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เข้าคัดเลือกทุกครั้งได้รับทุกครั้ง ทั้งการทำเพื่อสถาบัน การประสานกับส่วนราชการ และการเข้าประชาชน ทำให้ได้รับรางวัล 12 ครั้งในรอบเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศลงวันที่ 31 กันยายน 2563 ลงนามโดยนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ผลการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2563 โดยรายละเอียด ระบุว่า ตามที่กรมการปกครอง ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณามอบรางวัลกอจ. ที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านศาสนา สาธารณประโยชน์ การศึกษาและการปกครอง รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กอจ.ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นต่อไป

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ปรากฎผลการพิจารณา ดังนี้

1.ประเภทรางวัลดีเด่น ได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
2.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลาง ได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็ก ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง

2.ประรางวัลดี ได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 30,000 บาท ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
2.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลาง ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจำจังหวัดนครนายก
3.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ กรมการปกครองจะได้นำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้รางวัลพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีจำนวน 40 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีมัสยิด 3 แห่งขึ้นไป จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตามพ.ร.บ.บริหารกิจการองค์กรศาสนาอิสลามปี 2540 เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรศาสนา อาทิ มัสยิด เป็นต้น

นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกอจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กอจ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลพระราชทานการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 12 รางวัลแล้ว โดนในปี 2545 ได้รางวัลดี จากนั้น ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี ต่อด้วยรางวัลกิตติมศักดิ์ แต่หลังจากได้รางวัล 3 ปี ตามระเบียบต้องพักการเข้ารับการคัดเลือก 3 ปี 3 ปีต่อมา ก็ได้รางวัลดีเด่น ติดต่อกัน 3 ปี ตามด้วยรางวัล กิตติมศักดิ์ และพักการเข้ารับการคัดเลือก 3 ปี และล่าสุด ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 3

‘การที่กอจ. พระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลดีเด่น มากถึง 12 ครั้ง เพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในการทำงานเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การประสานงานกับส่วนราชการได้เป็นอย่างดี และเข้าถึงชาวบ้าน จากการที่กอจ.มีความเข้มแข็ง จะดูแลให้มัสยิดมีความเข้มแข็ง เมื่อมัสยิดเข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้สัปบุรุษมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะในการศึกษาศาสนา และการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นำไปสู่ความสงบสุขของสังคม ที่สำคัญคือ ในสังคมพหุวัฒนธรรม กอจ.สามารถทำงานประสานกับมทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี’ นายประดิษฐ์ กล่าว