จุฬาราชมนตรี เชิญชวนพี่น้องชาวมุสลิม ร่วมรำลึกวันสวรรคต ในหลวงร.9

88

สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศเชิญชวน พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 13 ตุ.ค.63

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศ ให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศไทย ร่วมจัดกิจรรม น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ โดยระบุว่า

เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วนได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา