“บัวแก้ว” เรียกร้อง”อาเซียน” ผนึกกำลัง แก้ปัญหาความรุนแรงในเมียนมา ด้วยสันติวิธี

76

กระทรวงต่างประเทศ ออกแถลงการณ์ สนับสนุนให้อาเซียน ร่วมกันผนึกกำลังแก้สถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมา โดยให้ทุกฝ่ายหาทางออกด้วยสันติวิธีผ่านช่องทางสื่อสารที่สร้างสรรค์

วันที่ 11 มี.ค. 64 กระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์ “เกี่ยวกับสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” โดยมีเนื้อหาว่า ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน โดยมีพรมแดนร่วมกันเป็นระยะทางยาว และประชาชนไทยกับประชาชนเมียนมา มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในหลากหลายมิติ ไทยยังคงติดตามสถานการณ์ในเมียนมาด้วยความห่วงกังวลอย่างมาก เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ เราเสียใจต่อการเสียชีวิตและความทุกข์ยากต่าง ๆ ของประชาชนเมียนมาจากสถานการณ์ความรุนแรงที่ยกระดับมากขึ้น

ไทยขอย้ำท่าทีตามแถลงการณ์ของบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และ 2 มีนาคม 2564 ซึ่งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในเมียนมาใช้ความอดทนอดกลั้น และ มีความยืดหยุ่นอย่างถึงที่สุด เราเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์และการปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัว รวมทั้งขอกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีด้วยการพูดคุยกันผ่านช่องทางที่สร้างสรรค์ใด ๆ เพื่อเมียนมาและประชาชนเมียนมา ไทยสนับสนุนความพร้อมของอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือในเชิงบวก อย่างสันติและสร้างสรรค์แก่เมียนมาซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวอาเซียน”