รอมฎอนโควิดปี2 จุฬาฯประกาศ’งดเลี้ยงละศีลอด’-‘งดตารอเวี๊ยะ’ในมัสยิด

2002

จุฬาราชมนตรี ออกประกาศฉบับล่าสุด พื้นที่ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 50 คน งดจัดเลี้ยงละศีลอด งดละหมาดตารอเวี๊ยะในมัสยิด

ประกาศจุฬาราชมนตรี ลงวันที่ 12 เมษายน 1 วันก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของสังคมโดยรวม กำหนดมาตรการ
1.พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่พบผู้ติดเชื่อไวรัสโควิด-19 มากกว่า 50 คน ให้งดละหมาดวันศุกร์ งดละหมาดตารอเวี๊ยะ การเอี๊ยะติก๊าฟ และงดการจัดเลี้ยงในมัสยิด และในสถานที่ๆจัดเตรียมไว้
2.จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ ต่ำว่า 50 คน ขอความร่วมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างใกล้ชิด และใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด และจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดใช้ดุลยพินิจร่วมกับฝ่ายปกครองในการประกาศงดการละหมาดวันศุกร์ การละหมาดตารอเวี๊ยะ การเอีญ๊ยะติก๊าฟ และงดการจัดเลี้ยงในมัสยิด และในสถานที่ๆจัดเตรียมไว้
ให้ถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี หรือมีการประกาศเปลี่ยนไปแปลงเป็นอย่างอื่น