องค์กรการกุศลมุสลิม 2 แห่ง ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก พระราชินีอังกฤษ

38

องค์กรการกุศลมุสลิม เมืองผู้ดี 2 แห่ง คือ The Muslim Arts and Culture Festival, Macfest และ The Myriad Foundation ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ จาก สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ ประมุขแห่งสหราชอาณาจักร

The Muslim Arts and Culture Festival, Macfest เป็นองค์กรการกุศลของมุสลิมแห่งสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ในช่วงที่เกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่สนามกีฬาในแมนเชสเตอร์ องค์กรนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างชาวมุสลิมกับชุมชนศาสนิกอื่น ส่งเสริมการรับรู้ทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย ได้รับรางวัลด้านการบริการอาสาสมัคร (Queen’s Award for Voluntary Service) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับความสำเร็จที่โดดเด่นของเหล่าผู้มีจิตอาสา องค์กรนี้จัดงานประจำปี เป็นกิจกรรมทางสังคมมากกว่า 70 งานต่อปี ซึ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของชุมชน

นอกกจากนี้ ยังมีองค์กรการกุศล ที่ชื่อว่า The Myriad Foundation จากเมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เป็นการให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อน โดยไม่เลือกสีผิว และ ชาติพันธุ์ รวมทั้งโครงการสร้างความเข้าใจในศาสนาอิสลามได้รับรางวัลด้วยโดยในปี 2021 นี้ มีองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 241 แห่ง โดยรางวัลนี้ริเริ่มขึ้นในโอกาสที่มีการเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบรอบ 50 ปี ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ ประมุขแห่งสหราชอาณาจักร ในปี 2003