มุสลิมอีสาน อยู่ด้วยความยากลำบาก ถูกต่อต้าน กลายเป็นพุทธ ไม่มีที่ศึกษา(ดูคลิป)

16711

ฟังเสียงสะท้อนจากมุสลิมอีสาน ไม่ได้รับการยอมรับ ถูกต่อต้านจากสังคมรอบข้าง มุุสลิมบางส่วนกลายเป็นพทธ ไม่มีสถานที่ศึกษา ขาดผู้นำที่เข้มแข็ง มีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพ จะช่วยเหลือพวกเขาอย่างไร