จุฬาฯ ประกาศ ละหมาดใน “มัสยิด” ได้แล้ว แต่ต้องยึดมาตรการ ป้องกันโควิดเคร่งครัด

1407

จุฬาราชมนตรี ประกาศผ่อนปรนให้ ชาวมุสลิม สามารถ ละหมาด ญะมาอะห์ และ ละหมาดวันศุกร์ ในมัสยิดได้แล้ว แต่ต้องยึดมาตรการป้องกันโควิด-19 จาก สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วันที่ 2 ก.ย.2564 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังจากรัฐบาล ประกาศผ่อนคลายสถานการณ์ลง ดังนั้น สำนักจุฬาราชมนตรี จึงขอผ่อนคลายว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และ การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด โดยให้ ชุมชนชาวมุสลิมที่ได้รับวัคซีน 70% ขึ้นไป หรือ ได้รับวัคซีนแล้ว1เข็ม เข้าปฏิบัติศาสนกิจได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที สำหรับ ละหมาดญะมาอะห์ และ ละหมาดวันศุกร์ ไม่เกิน45 นาที

อย่างไรก็ตามที่สำคัญ ต้องยึดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศจุฬาราชมนตรีโดยเคร่งครัด ทั้งนี้การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวให้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือ อิหม่ามประจำมัสยิด ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ให้ชัดเจนด้วย โดยให้ปฏิบัติทันที หรือ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง