ประธานกอจ. เร่งเต็มสูบพัฒนาผู้นำองค์กรมุสลิมสุราษฎร์ฯ-ผลักดันออกสารโฉนดให้ครบทุกมัสยิด

136

ประธานกอจ.สุราษฎร์ฯ เร่งพัฒนาองค์กรอิสลามในจังหวัด จัดสัมสนาใหญ่อิหม่ามทุกมัสยิด พร้อมเร่งออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินมัสยิดที่มีปัญหา

วันที่ 4 มิถุนายน นายธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานคณะกรรมการอิสามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้หารือกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการผลักดันแนวทางการพัฒนาองค์กรมุสลิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่ได้สัญญาไว้กับบรรดาอิหม่ามจัหงวัดสุราษฎร์ธานีก่อนได้รับตำแหน่ง คือการพัฒนาองค์กรอิสลามให้มีความเข้มแข็งและสามารถเกื้อหนุนชุมชนมุสลิมได้ในระดับหนึ่ง

ประธานกอจ.กล่าวว่า แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรมุสลิม อาทิ มัสยิดและสถาบันการศึกษา คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำมัสยิด เริ่มที่อิหม่าม ซึ่งทางกอจ.มีกำหนประชุมสัมมนาอิหม่ามเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ในวันที่ 13 มิถุนายน ซึ่งจะมีวิทยากรผู็มีความรู้มาให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

เรื่องการดูแลครูสอนศาสนา ส่วนตัว ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บรรดาครูสอนศาสนา ในนามมูลนิธิอัลอมานะห์เพื่อการศึกษาและสังคมมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งจะทำต่อไป โดยจะร่วมกับกอจ. ดำเนินการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นายพีรพจน์ เมธาพงศ์บริบูรณ์

‘ปัญหาหนึ่งที่จะช่วยมัสยิด ซึ่งได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้ว คือ การออกโฉนดที่ดินให้กับมัสยิด ได้ดำเนินการจนมีการออกโฉนดที่ดินให้กับมัสยิดฮิดายะห์(สุเหร่าล่าง) มัสยิดญัมอิยะตุลอิสลาม(สุเหร่าบน)และกุโบร์ปากน้ำ ซึ่งทำให้ชาวบ้านในพื้นที่พุมเรียบได้รับประโยชน์ได้รับโฉนดที่ดินด้วยกว่า 60 ราย แต่ยังมีปัญหามัสยิดในตังหวัดสุราษฎร์ฯอีกหลายแห่ง ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ซึ่งามาจากปัญหา ยังไม่มีการโอนกรรมกสิทธิ์โฉนดที่ดินจากผู้วากั๊ฟหรือทายาท มัสยิดไม่มีเอกสารสิทธิ์ และมัสยิดตั้งอยู่บนพื้นที่สปก. ขอให้กรรมการอิสลามสุราษฎร์ฯ ไปสำรวจ เพื่อดำเนินการต่อไป ซ่งกอจ.ได้รับความร่วมมือจากคุณพีรพจน์ เมธาพงศ์บริบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ดำเนินการช่วยเหลือมัสยิดให้ได้รับเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินทั่วประเทศแล้ว หลายสิบแห่ง โดยค่าใช้จ่าในการดำเนินการ ส่วนตัวจะเป็นผู้รับผิดชอบ’ ประธานกอจ.สุราษฎร์ฯ กล่าว

ด้านนายพีรพจน์ เมธาพงศ์บริบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบที่ดินของมัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ฯในเบื้องต้นแล้ว สามารถดำเนินการได้ ซึ่งการได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จะทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น

‘ผมจะให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบของการออกโฉนดที่ดิน ให้มัสยิดทุกแห่งมีเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินครบถ้วน โดยการผลักดันของประธานกอจ. และกอจ. จะทำให้งานประสบความสำเร็จเร็วขึ้น’ นายพีรพจน์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อิหม่าม’ญัมอิยะตุลอิสลาม’สุดปลื้มได้โฉนดที่ดิน ขอบคุณคณะอดีตรมว.มหาดไทย ช่วยชาวพุมเรียง

งานใหญ่มาก!พิธีเปิดป้าย-มอบโฉนดที่ดินมัสยิดฮิดายะห์ พุมเรียง ผู้ใหญ่ระดับประเทศร่วมเพียบ

สุดปลื้ม! กุโบร์ปากน้ำพุมเรียง ได้รับโฉนดที่ดินหลังรอมา 300 ปี เตรียมจัดงานระดมทุนซ่อมกำแพง กันการบุกรุก