กรณีพี่น้องไทยพุทธรวมตัวกันที่ ศอ.บต.วันที่ 3 ก.พ.60 เวลา 14.00 ประมาณ 300 คน ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล

224

กรณีพี่น้องไทยพุทธรวมตัวกันที่ ศอ.บต.วันที่ 3 ก.พ.60 เวลา 14.00 ประมาณ 300 คน ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐ ดังนี้

1.ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ติดตามคนร้าย เข้าคุก ไม่มีการอภัยโทษ

2.ความเท่าเทียมกันในทุกศาสนา

3.ให้ยกเลิกการเจรจาเพราะไม่ได้ผล

4.ให้ยกเลิกพาคนกลับบ้าน (พาโจรกลับบ้าน)

5.ทบทวนเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ปอเนาะไม่ควรให้การช่วยเหลือ

6.ให้สิทธิต่างๆ เท่าเทียมกัน เช่น สิทธิบุตรสอบเรียนต่อ สอบตำรวจ สอบพยาบาล (ปัจจุบันสนับสนุนแต่อิสลาม)

7.การบริหารการปกครองในพื้นที่ ให้ดี พื้นที่ต้องรู้ใครเข้า ใครออก ใครอยู่บ้านไหน

8.ปฏิรูปการศึกษา จชต.

9.ปฏิรูปพระพุทธศาสนา

10.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

11.ประเด็น จนท รัฐเลือกปฏิบัติ เหตุการไปสงบเพราะเรื่อง เงิน งบประมาณ

12.ให้มีการช่วยเหลือวัด เหมือนที่ช่วยเหลือมัสยิด

โดยมี รองเลขา ศอ.บต. / รอง ผบ.ศชต. / ผู้แทนหน่วยทหาร เข้ารับฟังตามข้อเสนอของพี่น้องไทยพุทธ

 

Cr.ภาพข่าวmgr