มุสลิมปทุมเฮ! คำรณวิทย์ อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนครูศาสนา ปีละ 5หมื่น/คน พร้อมตั้งร.ร.วิถีอิสลาม

6903

อบจ.ปทุมธานี ยุคคำรณวิทย์ ทำดี เตรียมจัดตั้ง โรงเรียน บูรณาการวิถีอิสลาม  เผย ได้รับความเห็นชอบ จากจุฬาราชมนตรีแล้ว พร้อมเห็นชอบค่าตอบแทน ครูสอนศาสนา ปีละ 50000 บาทต่อคน

นายอดุลย์ มะหะหมัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี(อบจ.ปทุมธานี) เปิดเผยว่า ได้ผลักดัน 2 เรื่องคือ การจ่ายเงินตอบแทนครูสอนศาสนาอิสลาม และการจัดตั้งโรงเรียนบูรณาการวิถีอิสลาม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยพล.ต.อ.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี ได้เห็นชอบ และได้ทำหนังสือขอความเห็นจากจุฬาราชมนตรี ซึ่งจุฬาราชมนตรี ได้เห็นชอบ โดยเห็นว่า การาอนจริยธรรทแก่เยาวชนิเป็นสิ่งที่ดี เป็นการกล่อมเกลาให้เยาวชนอยู่ในหลักการศาสนา ประพฤติตนเป็นคนดี สังคมมีความสันติสุข

การจ่ายค่าตอบแทนเงินเดือนครูสอนศาสนา ได้ข้อสรุปจ่ายชั่วโมงบะ 120 บาท สอนวันละ 2 ชั่วโมง รวม 240 บาท ปีละ 245 วัน ครู 1 คน จะมีรายได้ 50,000 กว่าบาท/ปี โดยปทุมธานี มึครู 95 คน เด็ก 2,000 กว่าคน ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท /ปี เริ่มปีงบประมาณ 2565

ส่วนโรงเรียนบูรณาการวิถีอิสลาม อยู่ระหว่างการดำเนินการ หลังได้รับหนังสือจากจุฬาราชมนตรี ก็จะจัดหาสถานที่ เพื่อเตรียมการก่อสร้าง เป็นโรงเรียนของอบจ.ลำดับที่ 24